Med hjelp av www.lokalliv.no settes Hurum i stand til å utvikle en portal for lokalsamfunnet for å skape arbeidsplasser, etablere et distribusjonssystem for lokal mat og gi lokale folk som ønsker å gjøre en forskjell de verktøyene de trenger for å gjøre det.
Utviklingen av et innendørs vertikal landbrukssystem for å produsere ferske grønnsaker i vintersesongen er et viktig ledd.

Screen Shot 2016-03-14 at 17.12.10