www.Nesoddliv.no

Sosialinnovasjon, lokalt engasjement, kortreist mat, et distribusjonsnett for alle.

En sosial enterprise dedikert til å styrke vår lokale økonomi. Vi skal reinvestere overskudd og inkubere ideer og konsepter som vil regenerere vårt samfunn, samtidig som det gir en bærekraftig distribusjonssystem og kobler lokale produsenter med forbrukerne.

Lokalt engasjement

Nesodden er et fantastisk sted å bo. Vi har frisk luft, flott natur og alt det urbane Oslo kan by på bare en 22 minutters fergetur unna. Men, -for det er et par men her.. Nesodden er en av de kommunene i landet med minst verdiskapning. Vi har en massiv «handelslekkasje» ut av kommunen. Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med. Ved å skape verdier i kommunen, vil vi faktisk skape lokale arbeidsplasser.

Innbyggertallet på Nesodden er i kraftig vekst. Lokalkunnskap øker livskvaliteten betydelig, men mye av denne er ikke lett å sette seg inn i. For eksempel når og hvor er det fint å plukke sopp. Fiskeplasser, akebakker, jakt, andre former for idrett/aktiviteter. Vi ønsker å samle denne informasjonen sånn at alle Nesoddingene, -både nye og gamle, kan nyte det dette fantastiske stedet har å by på. Vi kommer nok ikke til å vise deg våre hemmelige kantarellsteder, men kan hjelpe deg å finne dine egne 😉

Kortreist mat

De store matkjedene er effektive og har i stor grad utkonkurert alle andre butikkformer. Dette er ikke spesielt for Nesodden men det er et trist faktum at det nesten ikke finnes lokale kjøpmenn, slaktere, eller grønnsakshandlere igjen.

Distribusjonsnett for alle

Historisk har lokal distribusjon vært hjørnestenen for lokale produsenter, og Norge med vårt klima, har vært preget av en stor grad av vekselbruk. Nesoddliv har vært instrumentelle i utviklingen avThe Open Food Network i Norge og benytter det som en platform som både produsenter og forbrukrere kommer til å få glede av.

Dette blir enda viktigere med den landbrukspolitikken vi har i øyeblikket, som jo ikke er spesielt gunstig for mindre produsenter. Vi har som mål å tilrettelegge for mindre produsenter på Nesodden, sånn at lokale kan ha hel, eller deltidsarbeid her ute. Vi skaper en virituell markedsplass for store og små produsenter og forbrukere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s